THCS Bế Văn Đàn - Đống Đa - Hà Nội
Album ảnh
 • Khai Giảng Năm Học 2010 - 2011

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_4340.JPG

   

 • Khai Giảng Năm Học 2010 - 2011

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_4338.JPG

   

 • /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_4343.JPG

 • /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_1.jpg

 • /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_2.jpg

 • /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_4.jpg

 • /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_6.jpg

 • /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_7.jpg

 • /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_8.jpg

 • /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_9.jpg

 • /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_11.jpg

 • /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_12.jpg

 • /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_Anh_nhan_bang_khen.jpg

 • Đội tuyển bóng đá đạt giải Nhất cấp Quận chụp ảnh cùng BGH

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0787.JPG

 • Tiếng hát cô giáo Nguyễn Hồng Hạnh

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_DSC_0258.JPG

 • Tiếng hát của các cô giáo Trường THCS Bế Văn Đàn

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_DSC_0266.JPG

 • Tập thể nữ giáo viên nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_6301.JPG

 • Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_6324.JPG

 • Giao lưu với các Cựu Chiến binh nhân ngày Thành lập QĐNDVN

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0800.JPG

 • Hình ảnh giao lưu với CLB tình nguyện " Mùa đông ấm "

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_5846.JPG

 • Hình ảnh giao lưu với CLB tình nguyện " Mùa đông ấm "

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_5867.JPG

 • Đại diện HS tặng hoa thầy Hiệu trưởng nhân ngày 20/11

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_2192.JPG

 • BGH nhà trường khen thưởng các học sinh và tập thể lớp có nhiều thành tích trong năm học

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_2218.JPG

 • Văn nghệ Thầy và trò chào mừng ngày 20/11

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_2262.JPG

 • BGH nhà trường giao lưu với cựu Cán bộ giáo viên của nhà trường qua các thời kỳ

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_2266.JPG

 • Khai giảng năm học 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_A1.JPG

 • Khai giảng năm học 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_A2.JPG

 • Khai giảng năm học 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_A4.JPG

 • Khai giảng năm học 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_A5.JPG

 • Khai giảng năm học 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_A6.JPG

 • Khai giảng năm học 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_A8.JPG

 • Các cơ quan đơn vị trong quận đến chúc mừng nhà trường nhân ngày khai giảng năm học mới

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_A9.JPG

 • Tập thể giáo viên Tổ Tự nhiên 1 cùng BGH

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_6330.JPG

 • Tập thể giáo viên Tổ Xã hội cùng BGH

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_6332.JPG

 • Tập thể giáo viên Tổ Tự nhiên 2 cùng BGH

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_6333.JPG

 • Tập thể giáo viên Tổ Văn thể mỹ cùng BGH

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_6334.JPG

 • Tập thể giáo viên Tổ Ngoại ngữ cùng BGH

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_6337.JPG

 • Tập thể cán bộ nhân viên Tổ Hành chính cùng BGH

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_6341.JPG

 • Hội thi GVG cấp Thành phố 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0794.JPG

 • Hội thi GVG cấp Thành phố 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0797.JPG

 • Hội thi GVG cấp Thành phố 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0801.JPG

 • Hội thi GVG cấp Thành phố 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0802.JPG

 • Hội thi GVG cấp Thành phố 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0803.JPG

 • Lễ khai mạc Hội giảng - Hội học và giao lưu với CLB Tình thương

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0734.JPG

 • Hội nghị Cán bộ - Giáo viên năm học 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0764.JPG

 • Hội nghị Cán bộ - Giáo viên năm học 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0785.JPG

 • Giờ thực hành hóa học

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0415.JPG

 • Phòng truyền thống nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0451.JPG

 • Phòng truyền thống nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0453.JPG

 • Phòng truyền thống nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0455.JPG

 • Phòng truyền thống nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0468.JPG

 • Phòng truyền thống nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0470.JPG

 • Phòng truyền thống nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0471.JPG

 • Phòng truyền thống nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0461.JPG

 • Phòng thực hành hóa học

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0409.JPG

 • Phòng thực hành hóa học

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0410.JPG

 • Giờ thực hành hóa học

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0411.JPG

 • Thư viện nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0424.JPG

 • Phòng thực hành vật lý

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0443.JPG

 • Rèn luyện TDTT tại phòng thể chất

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0405.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7851.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7908.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7917.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7921.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7940.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7948.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7950.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7959.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7974.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7977.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7983.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố, Quận đến chúc mừng nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7867.JPG

 • Toàn trường trong buổi Lễ đón bằng công nhận trường Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7894.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố, Quận đến chúc mừng nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7900.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố, Quận đến chúc mừng nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7902.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố, Quận đến chúc mừng nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7910.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố, Quận đến chúc mừng nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7911.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố, Quận đến chúc mừng nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7984.JPG

 • Đội nghi thức nhà trường trong Lễ chào cờ

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7986.JPG

 • Nhà trường vinh dự được nhận lẵng hoa lụa chúc mừng của bà Nguyễn Thị Doan - Phó CT nước CHXHCN Việt Nam

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7970.JPG

 • Thầy Hiệu trưởng Lê Hữu Hùng đọc diễn văn báo cáo quá trình xây dựng trường Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7998.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố đọc quyết định công nhận trường THCS Bế Văn Đàn đạt trường Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8013.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố, Quận trao bằng và hoa cho BGH nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8022.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố, Quận trao bằng và hoa cho BGH nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8025.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố, Quận trao bằng và hoa cho BGH nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8026.JPG

 • Lãnh đạo UBND Quận chúc mừng nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8031.JPG

 • Đại diện các cơ quan, trường học chúc mừng nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8055.JPG

 • Đại diện các cơ quan, trường học chúc mừng nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8056.JPG

 • Thầy Hiệu trưởng Lê Hữu Hùng tiếp nhận những ý kiến xây dựng của các cấp lãnh đạo

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8035.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố, Quận đến chúc mừng nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8050.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố, Quận đến chúc mừng nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8051.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8038.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8040.JPG

 • Đại hội CBVC năm học 2014-2015

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_1299.JPG

 • BGH trao quà tặng học sinh tham gia thi học sinh giỏi năm học 2014-2015

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_1849.JPG

 • BGH và đội tuyển đá cầu năm học 2014-2015

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_1810.JPG

 • Giáo viên trường THCS Bế Văn Đàn giao lưu với cựu học sinh khóa 1983-1986 nhân dịp 20/11

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_gl.jpg

  Ảnh

 • Giáo viên trường THCS Bế Văn Đàn giao lưu với cựu học sinh khóa 1983-1986 nhân dịp 20/11

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_gl1.jpg

 • Giáo viên trường THCS Bế Văn Đàn giao lưu với cựu học sinh khóa 1983-1986 nhân dịp 20/11

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_gl3.jpg

 • Ngày hội Tự tin bừng sức trẻ năm học 2014-2015

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7703.JPG

 • Ngày hội Tự tin bừng sức trẻ năm học 2014-2015

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7677.JPG

 • Ngày hội Tự tin bừng sức trẻ năm học 2014-2015

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7661.JPG

 • Gặp mặt giáo viên về hưu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_1142.JPG

 • Gặp mặt giáo viên về hưu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_1166.JPG

 • Gặp mặt giáo viên về hưu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_1184.JPG

 • Các thầy cô trường THCS Bế Văn Đàn trao áo ấm mùa đông đến tận tay các em học sinh vùng cao huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMGA0163.JPG

 • Các thầy cô trường THCS Bế Văn Đàn trao áo ấm mùa đông đến tận tay các em học sinh vùng cao huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMGA0201.JPG

Giới thiệu

Nơi lưu giữ những thành tích của các thế hệ Thầy và trò trường THCS Bế Văn Đàn

50 năm (1964 - 2014) xây dựng và trưởng thành, Trường THCS Bế Văn Đàn đã có bề dày thành tích đáng tự hào, xứng đáng là “con chim đầu đàn” của ngành giáo dục Thủ đô. Phòng truyền thống là một bộ phận không thể thiếu trong nhà trường. Giáo dục học sinh qua truyền thống của trường là một nội dung rất quan trọng của giáo dục ngoài giờ lên lớp. Xây dựng phòng truyền thống, vì vậy trở thành một tiêu chí không thể thiếu trong nhà trường nói chung và xây dựng Trường Chuẩn Quốc Gia nói riêng. Xuất phát từ ý nghĩa đó, nhà trường đã xây dựng quyết tâm thực hiện phòng truyền thống đạt chuẩn, vừa đủ các tiêu chí, vừa mĩ thuật...

Tin Phòng Giáo Dục

Kế hoạch Tháng 10/2014

 

A. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC                                                                                                   

 1.  Tập huấn, bồi dưỡng, chuyên đề

- Các nhà trường thực hiện chu đáo việc tập huấn và quán triệt đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của các cấp quản lý và của nhà trường tới từng CBQL-GV-CNV. Học tập và quán triệt lại những quy định về trách nhiệm và chức trách của từng vị trí công tác trong nhà trường. Tổ chức kiểm tra kết quả sau việc tham gia tập huấn.

- Tổ chức các chuyên đề cấp trường và quận theo kế hoạch.

Thông Báo

Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2014 - 2015

 

 

 

   Căn cứ vào công văn số 5251 /SGD&ĐT ngày 18/4/2014 của Sở GD&ĐT Hà Nội và công văn số 121/KH- PGD&ĐT ngày 20/5/2014 của PGD&ĐT quận Đống Đa về hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2014-2015.

    Căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất , điều kiện thực tế , địa bàn dân cư của nhà trường . Trường THCS Bế Văn Đàn xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2014-2015 như sau : 

Công Tác Dạy Và Học

Kinh nghiệm soạn giáo án điện tử

 

Ứng dụng CNTT trong giảng dạy đang trở thành một xu hướng tất yếu trong ngành giáo dục. Tuy nhiên, với điều kiện thực tại về công tác trang bị cơ sở vật chất tại các nhà trường, đi kèm với công tác trang bị kiến thức CNTT của giáo viên vẫn còn khiêm tốn, một câu hỏi lớn được đặt ra: làm sao để ứng dụng CNTT trong giảng dạy trở nên hiệu quả? Sau đây là kinh nghiệm soạn giáo án điện tử bằng phần mềm Microsoft Powerpoint. Mời bạn đọc bổ sung và góp ý. 

Video
Album ảnh

Bản quyền website thuộc                                                       Trường THCS Bế Văn Đàn
                                                               Địa Chỉ: 181 Nguyễn Lương Bằng - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội
                                                          Điện thoại: (04) 38574030          Email: c2bevandan-dd@hanoiedu.vn
 

>